بایگانی ماهانه بهمن, ۱۳۸۷

آداب مزخرف‌گویی

شنبه, بهمن ۱۲م, ۱۳۸۷

0

سبز برای من

چهارشنبه, بهمن ۹م, ۱۳۸۷

0

واگویه‌ها (۲۳)

دوشنبه, بهمن ۷م, ۱۳۸۷

به دلیل شرایطی بسیار خاص و ناعادلانه، به زودی کارم را از دست می‌دهم. با این که چُس‌مثقال بیشتر آلمانی نمی‌دانم، دارم دنبال کار می‌گردم. دو روز آخر هفته خودم را حبس کرده‌ام توی خانه به بطالت و افسردگی.
از اوضاع دنیا هم که بپرسید، باید بگویم که بهتر از این نمی‌شود! اخبار غزه که فروکش […]

«فقط آن که تنهاست»

یکشنبه, بهمن ۶م, ۱۳۸۷

زمانی کسی که خاطرش بسیار برایم عزیز بوده و هست، در راستای مرض موسیقی‌دوستی من، گفتآوردی را از مایا آنجلو برایم نقل کرد:

«موسیقی پناهگاه من بود؛ می‌توانستم در فضای بین نُت‌ها بخزم و به تنهایی پشت کنم.»

برای آن که تنهاست شاید فرآورده‌های خلاقانه بشر بهترین آرام‌بخش باشد؛ یک رمان خوب، تکه‌ای شعر دلچسب، فیلمی محکم […]

رساله

شنبه, بهمن ۵م, ۱۳۸۷

0