شهر شما

هیچوقت دوست داشته‌اید که در شهرکی زندگی کنید که خودتان و کسانی هم‌فکر خودتان آن را با کمک متخصصین طراحی کرده باشید و همراه با همان همفکران در آن زندگی کنید؟

با این که اینها آرزوبه‌دلی است کمی تا قسمتی، ولی در هر صورت بد نیست بدانید که کسی تصمیم گرفته اگر تعداد نفراتی کمکش کنند قدم اول چنین شهرکی را (به شکل یک ویکی برای جمع‌آوری مشخصات این شهرک) بردارد؛ خوبست نگاهی بیاندازید. بدیهی است که حضور معمارها و مهندسین شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری بسیار مغتنم خواهد بود. به‌خصوص این که می‌توانند کمی از بلندپروازی‌های geekوار بکاهند.نظر دهید