بایگانی موضوعی "زبان"

مصائب زبان اتریشی (۱)

شنبه, مهر ۲۷م, ۱۳۸۷

آدم که بنویسد دستش گرم می‌شود. یادداشت قبلی را وقتی داشتم برای انتشار می‌خواندم، فهمیدم که قضیهٔ آلمانیِ اتریشی احتمالاً برای کسانی که آلمانی نمی‌دانند مبهم خواهد بود. می‌خواستم یک پیوندی بدهم که بشود اطلاعات لازم را از آنجا کسب کرد ولی بعد دیدم که به دلیل عمق فاجعه و با هدف خودآموزی هم که […]