بایگانی ماهانه دی, ۱۳۸۸

چشمِ خیابان

شنبه, دی ۲۶م, ۱۳۸۸

بهمن جلالی
۱۳۸۸ - ۱۳۲۳

[عکس: بهمن جلالی،‌ خیابان انقلاب، تهران، ۱۹۷۹، کپی‌رایت بهمن جلالی ۲۰۰۷]
همچنین نک.: ۱، ۲، ۳، جایزه عکاسی اسپکترم، بنیاد نیدرزاکسن.

تکه‌تکه‌ها…

سه شنبه, دی ۲۲م, ۱۳۸۸

«حالا می‌بینم که همه‌چیز پیش چشمانم تکه‌تکه می‌شود و فرومی‌ریزد.»
ایان کرتیس
۱۹۸۰-۱۹۵۶
پ.ن.: نک. «عشق پاره‌پاره‌مان خواهد کرد»
[تصویر: سام ریلی در فیلم «کنترل»، عکس از دین راجرز، حقوق متعلق به واین‌استاین کامپنی]