بایگانی ماهانه شهریور, ۱۳۸۶

بنیادهای خلاقیّت

چهارشنبه, شهریور ۱۴م, ۱۳۸۶

دیشب داشتم مجلهٔ «جهان کتاب» شمارهٔ اردیبهشت-خرداد ۱۳۸۶ را ورق می‌زدم (توضیح اینکه اگر همین حالا انتشار تمام مجلات و روزنامه‌ها متوقف شود، من تا سه، چهار ماه مجله برای خواندن دارم!)، به نقدی برخورد کردم به قلم «عنایت سمیعی» دربارهٔ آخرین کتاب «محمدآصف سلطانزاده». این مسئله بماند که نقدی بسیار دقیق، مفید، و سهل‌خوان […]

خوشحال نمی‌شوند…

یکشنبه, شهریور ۴م, ۱۳۸۶

کاربری روی یکی از این سایت‌های شبکهٔ اجتماعی برای کاربر دیگری پیغامی گذاشته بود به خط زیبای فارگلیسی و به این مضمون [سانسور از من است]:

«۱۰ شهریور نمایشگاه […]آرت…اگر دوست A نیستید خوشحال می‌شم تشریف بیارید» - از طرف B

توضیح اینکه A و B هر دو هنرمند هستند و رسانه‌های هنری هر دوشان هم نو […]