بایگانی ماهانه اسفند, ۱۳۸۵

دربارهٔ مرگ (۱)

سه شنبه, اسفند ۱۵م, ۱۳۸۵

حال و روزم که اصلاً خوش نیست. ولی گفتن و نوشتن دربارهٔ مرگ ربطی به حال و روزم ندارد. ترس و نگرانی از مرگ در هر کسی نفوذ می‌کند. امّا خنده‌دار خواهد بود که نگران چیزی شویم بدون اینکه در مورد آن کمی بدانیم یا فکر کنیم. تصمیم گرفتم که کمی در مورد مرگ بخوانم […]

سالها بعد از روزی که موسیقی مُرد…

شنبه, اسفند ۵م, ۱۳۸۵

همیشه فکر کرده‌ام به اینکه هنرمندانی که در جوانی مرده‌اند اگر مرگ سراغشان نیامده بود، امروز چگونه بودند؟ چه می‌کردند؟ چگونه آثاری می‌آفریدند؟ مثلاً آیا هندریکس به آرامش می‌رسید؟ یا کرت کوبین بلوز می‌نواخت؟ فردی مرکوری با صدا و خلاقیتش چه می‌کرد؟ جیم موریسون چه می‌کرد؟ یا کشتگان روزی که موسیقی مُرد؟
گاردین یک نوشتهٔ کوتاهی […]