بایگانی ماهانه خرداد, ۱۳۸۶

سخت‌ترین‌ها…

دوشنبه, خرداد ۲۸م, ۱۳۸۶

سخت‌ترین چیزها همانهایی است که آدم‌ها سرسری بر زبان و قلم می‌رانندشان.
*
نشانه‌ها یک به یک حذف می‌شوند و مفهومِ فاصله، چون غبار، بر افق‌های ذهن و خاطره می‌نشیند. شمردنِ روزها چیزی را حل نمی‌کند، می‌دانم. هر روز صبحْ نوشتن رقمی تازه در تقویم تنها مراسمی است برای فراموش نکردن رویدادی که اهمیّت داشته است. چه […]

هایکوی شهری (۵)

چهارشنبه, خرداد ۹م, ۱۳۸۶

نوری تند و سپس سکوت،
خیابان‌ها مضطربند.
رعد، بُهت عابرین را می‌شکند.