بایگانی ماهانه بهمن, ۱۳۸۸

واگویه‌ها (۲۴)

سه شنبه, بهمن ۶م, ۱۳۸۸

دیشب بین خواب و بیداری، خودم را می‌دیدم که دارم بند کفش‌های کتانی‌اش را می‌بندم.