بایگانی موضوعی "زندگی"

۷۴۳: تمامِ ناتمام

چهارشنبه, دی ۲۵م, ۱۳۸۷

0

واگویه‌ها (۲۵)

دوشنبه, دی ۲۳م, ۱۳۸۷

0

نابک‌ها (۸): سه‌گانهٔ بهاریِ ماندن و بی‌قراری

شنبه, دی ۲۱م, ۱۳۸۷

0

واگویه‌ها (۲۶)

پنجشنبه, دی ۱۹م, ۱۳۸۷

0

واگویه‌ها (۲۱)

شنبه, آذر ۲۳م, ۱۳۸۷

Me (float mood, int reality)
{for (i=۱; i++; i < 6ftunder) {dsein = (int) mood ^ reality; }}