بایگانی ماهانه بهمن, ۱۳۸۷

نیایش

جمعه, بهمن ۴م, ۱۳۸۷

0

واگویه‌ها (۲۲)

پنجشنبه, بهمن ۳م, ۱۳۸۷

می‌گوید که بهش گفته است که چه دردسری برایم پیش آمده و درآمده که : «لابد خودش را خوب نشان نداده آنجا!». این را که می‌شنوم جواب می‌دهم که قضیه این‌ها نبوده و اینطور بوده و آنطور. خیلی وقت بعد - روزها بعدتر شاید - زخمی خیلی کهنه، باز دردش شروع می‌شود.

واگویه‌ها (۲۴): غُرغُر

پنجشنبه, بهمن ۳م, ۱۳۸۷

0