بایگانی ماهانه دی, ۱۳۸۷

دردناکیِ اخبار

یکشنبه, دی ۱۵م, ۱۳۸۷

دیر وقت است. دم صبح است در واقع. بی‌بی‌سی خبر می‌دهد که نیروهای نظامی اسرائیل وارد نوار غزه شده‌اند. می‌خوابم. دم ظهر که بیدار می‌شوم، جنگ آغاز شده است. شورای امنیّت بیانیه‌اش را با وتوی امریکا قورت داد و عده‌ای در فرودگاه‌های تهران نشسته‌اند تا دولت امکاناتی فراهم کند که بروند در غزه بجنگند. ما […]