بایگانی موضوعی "متفرقه"

یکشنبه, خرداد ۳۱م, ۱۳۸۸

0

شنبه, خرداد ۳۰م, ۱۳۸۸

«باش تا فردا از تو چه سازد»

سبز برای من

چهارشنبه, بهمن ۹م, ۱۳۸۷

0

واگویه‌ها (۲۳)

دوشنبه, بهمن ۷م, ۱۳۸۷

به دلیل شرایطی بسیار خاص و ناعادلانه، به زودی کارم را از دست می‌دهم. با این که چُس‌مثقال بیشتر آلمانی نمی‌دانم، دارم دنبال کار می‌گردم. دو روز آخر هفته خودم را حبس کرده‌ام توی خانه به بطالت و افسردگی.
از اوضاع دنیا هم که بپرسید، باید بگویم که بهتر از این نمی‌شود! اخبار غزه که فروکش […]

نیایش

جمعه, بهمن ۴م, ۱۳۸۷

0